Kontakt Bardu

Kontakt Bardu

Administrasjon og butikk, avdeling Bardu

e-post: firmapost@salgssentral.no
Telefon 773 00 777

Kjell Furuly
Daglig leder og eier
E-post: kjell@salgssentral.no 
Telefon 975 42634

Unni Furuly
Butikk- og administrasjon
E-post mailto:unni@salgssentral.no
Telefon 77 30 07 77

Maria Johansen
Butikkmedarbeider
E-post maria@salgssentral.no
Telefon 77 30 07 77

Tor Arne Karlsen
Medarbeider butikk og varelevering
E-post tor.arne@salgssentral.no
Telefon 412 99936

Salgsavdelingen i Bardu.

Roy Eirik Fossbakk
Salgsleder
E-post: roy@salgssentral.no
Telefon 479 10109

Bjørnar Nygård
Key Account Manager
E-post: bjornar@salgssentral.no
Telefon 922 24649

Mads Larsen
Key Account Manager
E-post: mads@salgssentral.no 
Telefon 906 10081

Postadresse

Fogd Holmboes gate 48
9360 Bardu

Prisforespørsel eller andre spørsmål til Troms Salgssentral AS